Ahmed Mustafayev

Ahmed Mustafayev

Şarkı sayı: 1
Ninne Yarım (Nigar Şakirqızı DUET)

Evlərinin önü yonca,

Yonca qalxmış dam boyunca, dam boyunca.

Boyu uzun, beli incə, ninnə yarım, ninnə,

Əsmər yarım, n..