Sevənə Haram

Yanımda olmadın,

Əlimi tutmadın,

Məni ovutmadın, nədən?O, dəli gecələr,

Dəli sevişmələr üçün<..

Salam Deyərsiz

Ondan başqa kimim var ki dünyada,

Bəs o niyə sevgimi verir bada.

Baxmayaraq, yar məni salmır yada,

Görsəz məndən ona ..