Hediyye

Gəl yenə ruhum oyansın,

Səni hiss etsin ürək yenidən duyğulansın.

Gəl toxunum saçlarına,

Əllərimdə ürəyim dalğ..

Sevənə Haram

Yanımda olmadın,

Əlimi tutmadın,

Məni ovutmadın, nədən?O, dəli gecələr,

Dəli sevişmələr üçün<..