Hele Bakın Kim Gelmiş

Hele bakın kim gelmiş, hoşgelmiş,

Gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.

Hele bakın kim gelmiş (Ay ay ay ay ay ay ay ay ayy),
..