Hökmdar (Ajlan DUET)

Getdin deyə birdən yıxılacağımı sandınmı mənim,

Heç yorma özünü artıq sahibi var əllərimin.

Mən hər dəfə əhv eylədi..