Busan

Məndən uzaq,

Qaçaram inan məndən olsa.

Görəndə iki üzlü insan,

Olmaram inan mən uduzan, bu saat,

Çək

Səni kim aldı əlimdən,

Saldı gözümdən.

Kim apardı qollarımdan,

Donub, qaldım yerimdə.

Üzülür..

Şans

Sakit səssiz həyat,

Verib özümə yeni bir şans.

Boş ver getsin keçmiş,

Şeytan deyir sil hər şeyi yenidən yaz.

Zəng Elə

Mənə zəng elə gecələr,

Bir dəqiqədə olsa mən eşidim səsini.

Zəng elə gecələr,

Bir azcada olsa gəl öldür həvəsimi.

Karma

Kimə nə eləmisən hamısı bir gün gələcək gözündən,

Musiqim özümdən.

Mənim hypem vibem ayrı,

Bax belə sa..

Cəsarət

O qədər dərtlə sərlə yüklənmişəm ki,

Gələn hər qram da dözülməz, ağır,

Həyat qəmli notlarda hətda yağan hər yağışda hü..