Busan

Məndən uzaq,

Qaçaram inan məndən olsa.

Görəndə iki üzlü insan,

Olmaram inan mən uduzan, bu saat,

Çək

Səni kim aldı əlimdən,

Saldı gözümdən.

Kim apardı qollarımdan,

Donub, qaldım yerimdə.

Üzülür..

Şans

Sakit səssiz həyat,

Verib özümə yeni bir şans.

Boş ver getsin keçmiş,

Şeytan deyir sil hər şeyi yenidən yaz.

Bela

Sokaklar yağmur çamur,

İçinde nefret çoğalınca dur.

Yüzünü dönmeden git,

Arkamı dö..

Zəng Elə

Mənə zəng elə gecələr,

Bir dəqiqədə olsa mən eşidim səsini.

Zəng elə gecələr,

Bir azcada olsa gəl öldür həvəsimi.

Karma

Kimə nə eləmisən hamısı bir gün gələcək gözündən,

Musiqim özümdən.

Mənim hypem vibem ayrı,

Bax belə sa..