O Da Sənsən

Gözəlliklə boyanmısan,

Mənim üçün yaranmısan.

Hər hansı bir yana getsəm,

Yollarımda dayanmısan.


..