Həyat Yoldaşım

Biz iki aşiq iki sevən insan,

Göz dəyməsin ayrılmayaq heç bir zaman. 

Uzun illər ötsə belə sevək yenə bir birini,

Ey Dünya

Ey Dünya,

Başıma nələr-nələr gəldi görmədin,

Axı mənim üzümə nədən gülmədin.

Ey Dünya,

..