Bir Könül Sındırmışam

Mən onu dan ulduzu, 

Nazlı şəfəq sanardım. 

Kimə inanmasam da, 

Bir ona inanardım.Ahh!