Qadan Alım

Gəl ki, səni qucaqlıyım, öpüm, doyunca,

Qoymaram özgəsini yerinə, ömür boyunca.

Gələcəksən bilirəm, həyacandan &..

Həyat Yoldaşım

Biz iki aşiq iki sevən insan,

Göz dəyməsin ayrılmayaq heç bir zaman. 

Uzun illər ötsə belə sevək yenə bir birini,

Bir Könül Sındırmışam

Mən onu dan ulduzu, 

Nazlı şəfəq sanardım. 

Kimə inanmasam da, 

Bir ona inanardım.Ahh!

Ey Dünya

Ey Dünya,

Başıma nələr-nələr gəldi görmədin,

Axı mənim üzümə nədən gülmədin.

Ey Dünya,

..