Xencer Yarası

O, sən idin mənə dəli divanə,

Bəs nə tez dəyişdi səni zəmanə.

İncimə yar biganəsən biganə,

Halbuki mən səni çox istəmişd..