Bilməm

Mən bilməm.

Mən bilməm.

Mən bilməm.İnsan bir saf, bir qəddar,

Bir gün qıfıldan, bir gün açar...

Toz-Duman

Həyat özü belədir,

Məni dəli elədi.

Demədi son sözünü,

Demədi dərdi nədir.Sən, mən, b..

İki Sətir

Saflığınla səni incidə bilərlər,

Gəlib ürəyinə gizlicə girərlər.

Verilmiş sözlərin heç biri tutulmaz,

Üz&..

Oğlum

Oğlum, həyatda hər zaman üzün gülər,

Səndən uzaq olsun üzüntülər.

Sənə baxanda fərəhimdən mənim göz&uu..

Evim Sənsən

Gecələri yatmıram mən,

Mən yatmıram gecələri.

Qapının zəngi oyatdı,

Məni bu bazar səhəri.

Bilsən necə darıxmışam,

Doğum Günü

Nakarat:

Bu gün senin doğum günün,

Bu gün senin mutlu günün.

Düş..

Məna (Ulviyya DUET)

Mən əllərimlə bağladım gözlərini,

Mən axtardım və tapmadım bu dərinlik.

Və sonra çırpıb yerə qan dizlərimi,

Bü..