Yanan Mənəm

Kaş ki, bir təsadüf çıxsın önümə,

Tanımaz, nə inanmaz, baxsada günümə.

Çox dedilər, mənə sevgi yol..

Gələn Deyilsən

Bilirəm gələn deyilsən,

Gözləyirəm yenə səni.

Özgənin olsanda Tanrı,

Çox görməsin mənə səni.


Bilinmir

Baxışların canım alır,

Məni elə bir halə salır.

Sən harda olsanda canım,

Yarı canım səndə qalır.Dərdimə dərman..

Dustaq

İşıqlan ey könlüm gözüm,

Sübh açıldı səhər oldu.

Çin çıxacaq yuxum bu gün,

M..