Tənhayam

Səndə mən qədər yanıb, içində odlanıb, 

Dedin, dağa daşamı dərdini?!

Ağladınmı birdənəm, gözündə yaş mənəm.
<..