Doktor

Doktor, can a, doktor,

Sənin heç nəyin yoxdur.

Suyu şirinsən, a canım, şəkərin çoxdur.

Doktor, can a, doktor,

Eşq Oduna

Vurulmuşam bir kərə mən,

Sevdimsə dönən deyiləm.

İçdən canı-könüldən,

Aşiqəm sənə mən.&U..

Arılar

Gəzib çiçək-çiçək alıb arılar səni,

Ay üzlü göyçək yanağın şəkərmi?

Gəzib çi&cce..