Şah

Olmadı mənə bir faydası,

Dağıla dünyası.

O dəli nankorun,

Bir günah mənə toxunması.

Əlimi tutması,