Qadasın Alaram

Kim sevər səni mənim qədər,

Ömrümü eylədin hədər.

Gəl, inan bu təmiz eşqimə,

Qıyma, öldürər məni kədər..