O Mənim Dünyamdır

Biri var qəlbimdə mənim dünyamdır,

Xəstəyəm o mənə, mənə dərmandır.

Şirin arzularım, şirin röyamdır,

O mənim dün..

Zalim

Getirdin o qeder yalan ömrüme,

İztirabla dolu talan ömrüme.

Yaralı qelbime melhem istedim,

Sense zeher qatd..

Təkcə Məni Sev

Söylə kimim var mənim,

Səndən başqa dünyada.

Bir gün gedərsən deyə həyatımdan,

Canım sıxılır arada.


Kişilər

Sevgiləri yalan-palan,

Daha yoxdur məcnun olan.

Yaxın getmə, kənar dolan,

Vəfasızıdır çox kişilər.Ova &..

İlk Eşqim

Qoşa çinarlar şahid oldular,

Bizim bu ilk eşqimizə.

Göydəki quşlar nəğmə qoşdular,

Bizim o ilk eşqimizə.


<..