Aşk Neyledi

Mən yürürüm yane yane,

Aşk boyadı beni kane.

Ne akilim ne divane,

Gel gör beni aşk neyledi.