Gəl Yuxuma

Mən səni yuxuda görürəm hər gün,

Ən şirin arzular diləklər kimi.

Hərdən qanad açıb pərvaz edirsən,

Başımı..