Xəyanət

Bəzən sıxılıb bəzən gizlin gizlin ağladım,

Günah məndədir ki beş qəpiyə dəyməz,

Adama ümid bağladım...Xəyanəti..

Sonuna

Ömrümün sonuna sonuna sonuna qədər qal yanımda,

Öyrəşmişəm ətrinə qoxuna.

Xoş gəldin yanıma yanıma yanıma ünvanı..