Öpməsin

Vurulmuşam mən o gözlərə,

Tez inandım şirin sözlərə.

Vurdu eşqi vurdu yerlərə,

Deyin onu gözüm görməsi..

Darıxıram Gel

Sevənlər bilir yananlar bilir,

Nədir eşq, nədir eşq.

Yaman dərtdi bu,

Cəhənnəmdi bu, bumu eşq.Yanar, yanar, ya..

Xəyanət

Bəzən sıxılıb bəzən gizlin gizlin ağladım,

Günah məndədir ki beş qəpiyə dəyməz,

Adama ümid bağladım...Xəyanəti..

Dost

Həyatın yalanlarına inanma,

Səndə mənim yandığım kimi yanma.

Hər kəsə dostum deyib arxalanma,

Arxadan vurar qəfil ey dost.

..