Dost

Həyatın yalanlarına inanma,

Səndə mənim yandığım kimi yanma.

Hər kəsə dostum deyib arxalanma,

Arxadan vurar qəfil ey dost.

..
Sonuna

Ömrümün sonuna sonuna sonuna qədər qal yanımda,

Öyrəşmişəm ətrinə qoxuna.

Xoş gəldin yanıma yanıma yanıma ünvanı..